Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Rezervace a storno podmínky

Pobyt si můžete rezervovat telefonicky na čísle +420 775 336 954 nebo e-mailem na adrese penzion.hejtman@tiscali.cz či vyplněním rezervačního formuláře nahoře.

Při závazné rezervaci pobytu vždy uvádějte svoji kontaktní adresu a telefonní spojení.

Rezervaci potvrzujeme s tím, že žádáme o zaplacení zálohy bankovním převodem (nebude-li dohodnuto jinak)  v této výši:

  • záloha na 2-lůžkový pokoj ................ 7 000,- Kč
  • záloha na 3-lůžkový pokoj ................ 9 000,- Kč
  • záloha na 4-lůžkový pokoj .............. 12 000,- Kč

Záloha je platná pro týdenní pobyt. Doplatek z celkové částky bude doúčtován při Vašem příjezdu v hotovosti - platební karty nepřijímáme.

Na požádání Vám můžeme vystavit fakturu za celý pobyt či jeho část.

Pobyty v hlavní letní sezóně i mimosezóně nabízíme pouze týdenní, v intervalech od soboty do soboty!

Pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez dalšího upozornění zrušen!

Zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena v plné výši snížena pouze o poštovné. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 20 dní před nástupem a delší než 10 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena ve výši 50%. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před nástupem, zálohu nevracíme.

Nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího ukončení pobytu z vážných důvodů, cena za nevyužité ubytování se nevrací, cena za nevyužité stravování bude vrácena jen za stravu od následujícího dne. Je nám to velmi líto, ale jinou možnost nemáme, neboť pak nejsme schopni pokoj obsadit a jeho obsazení nebylo možné nijak námi ovlivnit.

U prodloužených víkendů a zkrácených pobytů při nevyčerpání služeb v průběhu pobytu cena voucheru propadá.

Vytvořte si webové stránky zdarma!