Chlum u Třeboně

První zmínka o obci pochází z konce 13. století. Na počátku 15. století Chlum a přilehlé vesnice patřily Rožmberkům, později se střídali majitelé až do roku 1886, kdy jej získali Habsburkové. Posledním šlechtickým rodem, který Chlum u Třeboně vlastnil, byl rod d´Este (naposledy následník rakouskouherského trůnu, vévoda František Ferdinand d´Este).

Mezi dvěma válkami se Chlum u Třeboně stal vyhledávanou rekreační oblastí. Rozsáhlé komplexy lesů a "železná opona" zachránily cenné přírodní prostředí před překotným rozvojem zemědělství po druhé světové válce. Chlum u Třeboně a přilehlé obce se staly vyhledávanými letovisky s pestrou a bohatou nabídkou služeb.

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na vyvýšenině dominuje celému městu, Původně barokní stavba, inspirovaná známým poutním kostelem v rakouském Mariazell, byla dokončena v roce 1745. Dispozice kostela byla tehdy křížová s kupolí nad středem. V roce 1805 byl kostel prodloužen trojlodí a zároveň byla přistavěna sakristie.


Barokní lovecký zámeček je z roku 1710. Zámek je v současnosti nepřístupný, ale určitě stojí za to projít se okolním parkem (rozloha 20 ha), proslulým vzácnými dřevinami. Nachází se zde vzácný strom Liliovník (Lyrovník) tulipánokvětý.

V blízkosti parku najdete barokní sochy sv. Anny a Jana Nepomuckého.

Dne 17.7.2013 byly položeny na začátku Hejtmanské hráze před domem č.p. 11 Kameny zmizelých nebo také Stolpersteine (jde o složeninu dvou německých slov: stolper - klopýtnout, steine - kameny). Jedná se o dlažební kostky o rozměrech 10x10x10 cm. Jsou věnované obětem holocaustu - Irmě a Karlu Weisskopfovým, kteří zahynuli v Osvětimi a jejich jména jsou vyrytá do mosazné tabulky. Autorem projektu je německý umělec Günter Demnig. První kameny byly položeny v roce 1995 v Kolýně nad Rýnem, poté se začaly pokládat i v dalších evropských městech. Jde tedy o mezinárodní projekt. Pokládání kamenů se pan Demnig účastní osobně. Díky osobnímu nasazení a s vědomím naléhavosti vyjádřit prostřednictvím kamenů silné poselství, dokázal po asi 600 městech Evropy položit již kolem 30 tisíc kamenů. Kámen by měl přimět současně žijící zastavit se a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo a jež mnohdy nemá svůj vlastní hrob.
S  Kameny zmizelých se můžete setkat také na náměstí v Třeboni.

Chlum u Třeboně byl oblíbeným místem básníka a dramatika Františka Hrubína (1910-1971).

Koncem 18. století zde byla založena železárna, po jejím zrušení v roce 1909 byla nahrazena sklárnou.

Chlum u Třeboně je Koštěnickým potokem rozdělen na dvě části. Pod hrází rybníka Hejtman leží po obou stranách potoka zámecký park, na pravém břehu budova bývalého pivovaru a zámek. Na levém břehu potoka je zástavba včetně obchodního centra, tzv. Předměstí. V blízkosti sádek, v části nazývané U německé školy, je rybník Zájezek a spodní část zámeckého parku.

2km severovýchodně od Chlumu u Třeboně leží obec Staňkov. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused. Jeho hráz budila respekt svou mohutností a se svými 18 m je dodnes nevyšší rybniční hrází v ČR. Podle názvu obce byl později rybník přejmenován na Staňskovský. K dalším primátům rybníka, díla známého stavitele Mikuláše Rutharda z Malešova, patří jeho délka dosahující téměř 7 km. Rybníky Staňkovský a Hejtman slouží sportovním rybářům, Chlumem i Staňkovem prochází několik cyklostezek, k dispozici je i obnovený hraniční přechod do Rakouska.

V současné době má Chlum u Třeboně přes 2 tisíce obyvatel. Do jeho působnosti patří ještě obce Mirochov, Žíteč a Lutová s dalšími přibližně 400 obyvateli. Status městyse z roku 1921 byl obnoven 10. října 2006.

Od roku 2002 zde každoročně na přelomu července a srpna probíhá akce – Vodnické slavnosti, která se těší velké oblibě u rekreantů i místních obyvatel. Jedná se o prázdninové radovánky pro děti i dospělé s širokým kulturním programem. Na několik dní ovládnou Chlum nejen vodníci, ale také rusalky, strašidla, hejkalové či bubákové. V roce 2024 budou slavnosti probíhat v termínu 29.7. - 2.8. Více informací naleznete na: www.rybnikari.cz

Ve druhé polovině srpna se můžete zúčastnit Velké pouti.

Na podzim se můžete zúčastnit tradičního běhu kolem Hejtmanu. Tyto běžecké závody jsou určené pro všechny věkové kategorie.

Mezi obcemi Hamr-Kosky a Majdalena (cca 5 km od Chlumu) se nachází jez Pilař. Patří k nejnebezpečnějším vodáckým jezům na českých řekách. Je 3 m vysoký s kolmým spádem na 117. km řeky Lužnice. Za velké vody proud nad jezem silně táhne a již za středního a zejména za velkého vodního stavu se pod jezem tvoří nebezpečný válec, ve kterém utonula již řada vodáků. Nejnovější statisticky hovoří dokonce o 40 obětech. Proto je jez také často označován za "Jez smrti".

V nedaleké vesničce Klikov můžete navštívit keramickou manufakturu, kde můžete shlédnout výstavu "Historie klikovského hrnčířství". Uvidíte nejen výrobky pocházející z klikovských dílen, ale i způsob jejich výroby. Součástí výstavy je kasselská pec, která je dodnes v provozu. Více informací naleznete na: www.hadrava.net nebo na tel. 607 650 867.

Obchodní dům, Českou spořitelnu včetně bankomatu, zdravotní středisko, poštu, informační centrum, poštovní schránku naleznete na druhé straně Hejtmanské hráze (cca do 500 m od Penzionu Hejtman). Úřad městyse Chlumu u Třeboně se nachází v blízkosti kostela. Čerpací stanice je cca 1 km za Chlumem směrem na Třeboň.

Jízdní kolo si můžete zapůjčit v Rybářském a cyklistickém centru, které se nachází též na druhé straně Hejtmanské hráze. Více informací získáte přímo od majitele p. Trázníka na tel. 602 125 056 nebo na www.nakolo.cz.


Vytvořte si webové stránky zdarma!